Styrelsen

Ordförande – Ingvar Arvidsson

Ängemyrsgatan 5
666 31 Bengtsfors

E-post: ingvar.arvidsson@telia.com
0531-613 98, 321 78

Vice ordförande – Patrik Berg

Halasjön 120
836 93 Häggenås

E-post: patrik.berg@jamtbi.se
070-547 91 05

Sekreterare – Sofia Ninnes

Timotejvägen 4
918 31 Sävar

E-post: sofia@ninnes.com
072-207 94 80

Kassör – Olle Nygren

Berguddsvägen 14
918 03 Holmön

E-post: olle@damina.se
090-55 000

Ledamot – Per Thunman

Skurusundsvägen 44
131 46 Nacka

E-post: pgthunman@hotmail.com
070-9317833

Ledamot – Per Ruth

Mellanbågen 4
907 38 Umeå

E-post: per.ruth@sofiehem.ac
070-569 24 11

Ledamot – Hanne Uddling

Rosenborg Vansö
645 92 STRÄNGNÄS

E-post: hanne@uddling.se
0733-34 14 18

Ledamot – Gunnar Jonsson

Strömsund 390
955 92 Råneå

070-258 63 10
E-post: gunnar.jonsson@ltu.se

Valberedning – Erik Heedman

Yrkesgatan 11
977 34 LULEÅ

070-528 47 16
E-post: erikhedman@hotmail.com

Valberedning – Alf Andersson

E-post: blaklintens.bigardar@telia.com

 

 

Redaktör och projektledare – Ingvar Arvidsson

Ängemyrsgatan 5
666 31 Bengtsfors

E-post: ingvar.arvidsson@telia.com
0531-613 98, 321 78