Styrelsen

Robert Svensson, Hanne Uddling, Sofia Ninnes, Mike Ninnes, Per Ruth, Ingvar Arvidsson, Olle Nygren, Sven Nordström. Saknas Patrik Berg

Ordförande – Ingvar Arvidsson

Ängemyrsgatan 5
666 31 Bengtsfors

E-post: ingvar.arvidsson@telia.com
0531-613 98, 321 78

Vice ordförande – Patrik Berg

Halasjön 120
836 93 Häggenås

E-post: patrik.berg@jamtbi.se
070-547 91 05

Sekreterare – Sofia Ninnes

Timotejvägen 4
918 31 Sävar

E-post: sofia@ninnes.com
072-207 94 80

Kassör – Olle Nygren

Berguddsvägen 14
918 03 Holmön

E-post: olle@damina.se
090-55 000

Ledamot – Sven Nordström

Sveavägen 36 A
85356 Sundsvall

E-post: svennordstrom@bredband.net
073-2748025

Ledamot – Per Ruth

Mellanbågen 4
907 38 Umeå

E-post: per.ruth@sofiehem.ac
070-569 24 11

Ledamot – Hanne Uddling

Rosenborg Vansö
645 92 STRÄNGNÄS

E-post: hanne@uddling.se
0733-34 14 18

Ledamot och Redaktör – Robert Svensson

Sätervägen Torstorp
61492 SÖDERKÖPING
076-1357600

E-post: saturdaykid@hotmail.com

Ersättare – Mike Ninnes

Timotejvägen 4
918 31 Sävar

E-post: mike@ninnes.se

Valberedning – Per Thunman

Skurusundsvägen 44
13146 Nacka
070-9317833

E-post: pgthunman@hotmail.com

 

Valberedning – Gunnar Jonsson

Strömsund 390
955 92 RÅNEÅ
070-2586310

E-post: gunnar.jonsson@ltu.se

 

Projektledare – Ingvar Arvidsson

Ängemyrsgatan 5
666 31 Bengtsfors

E-post: ingvar.arvidsson@telia.com
0531-613 98, 321 78