Renparning

Parningstationerna utgör en viktig faktor i bevarandearbetet. Sedan 1984 har Lurö använts och vissa år också Djurö lite längre ut i Vänern. Detta för att kunna använda två drönarstammar parallellt.

I Umeåtrakten bedrevs länge populationsparning i en bigård, Ultervik, utanför Umeå med ett 30-tal av våra bästa samhällen. Detta för att bevara så mycket som möjligt av den genetiska bredden. 2002 flyttades parningsplatsen till Hästliden efter att inslag av främmande drönare kunde märkas vid vingmätningar. Parningar kan nu åter göras i Ultervik samt i genpoolen på Holmön. I Jämtland kan vi para inom nordbireservatet. och i Värmland finns nu en rasparningsplats i Vitsand i Torsby kommun. Även i Sunne kommun finns nu ett renparningsområde liksom i Sundsvallsområdet i Medelpad, som ska kunna vara i bruk från och med 2015.

I Norrbotten finns ett renparningsområde i trakten av Råneå, som är under utvidgning. Härjedalen blir förhoppningsvis från och med 2015 ett rent nordbilandskap.

En annan viktig del i avelsarbetet är inseminering. Det är främst Ingvar Pettersson i Gustavsberg som inseminerar.