Nyheter

2019-02-10 Ny version av vingmätningsprogrammet Vingmell

Nu finns en ny version av programmet Vingmell. Kontakta Sven Carlsson för uppdatering. Läs kontaktuppgifter.

2019-02-10 Styrelsemöte.

Lördag-söndag 9-10 februari träffades styrelsen i Sollentuna. Det är det enda fysiska mötet styrelsen har under året. Det är därför en viktig och värdefull helg. Vi har diskuterat bl a verksamheten i de olika nordbiområdena, genpooler, parningsstation och parningsplatser och -områden, Nordbi-Aktuellt, webplats och information, föreningens organisation, ekonomi, avelsarbete och var vi ska lägga fokus i Nordbiprojektet. 

2018-04-17
Stamboken för 2017 är klar. Vill du läsa den så finns den HÄR

2018-03-03 Årsmöte

Den 3 mars hade Föreningen NordBi sitt årsmöte på hotell Mittlandia i Ånge. Där valdes den styrelse som ses på bilden, från vänster: Robert Svensson (ny), Hanne Uddling, Sofia Ninnes, Mike Ninnes (suppleant, ny), Per Ruth, Ingvar Arvidsson, Olle Nygren och Sven Nordström (ny). Saknas på bilden: Patrik Berg.

 

2017-12-08 Nordbikonferens
Boka in första helgen i mars! 3-4 mars träffas vi i Ånge för trevliga lärorika dagar och årsmöte. Se mer under fliken Nordbikonferens.

Diskussion i grupper. Foto: Sofie Ninnes
Diskussion i grupper. Foto: Sofie Ninnes

2017-06-13 Biodlarmöte i Sävarådalen

Den 23 maj 2017 hölls ett biodlarmöte för biodlare i Sävarådalen med Nordiska bin. Sävarådalen ligger strax norr om Umeå. Närmare 30 biodlare och intresserade samlades vid hembygdsgården i Sävar för att lära mer om det Nordiska biet och hur man kan förbättra förutsättningarna att skapa ett område i Sävarådalen med bara Nordiska bin. Sävarådalen är Sävaråns dalgång från Stor Sävarträsk i väster och ut till havet i Skeppsvik ca 2 mil norr om Umeå.

Per Ruth, som länge varit en av de drivande krafterna i arbetet med nordiska bin i Väster-botten, började med att berätta om det nordiska biets ursprung och historia i Sverige samt Föreningen Nordbis arbete med att bevara det inhemska nordiska biet. I Umeå området odlas nordiska bin ’norr om Umeälven’, upp längs Vindelälven, i Tavelsjö, i Sävarådalen och på Holmön. Holmön fungerar numera som en genpool för nordiska bin och används som parningsplats i drottningodlingen. Det finns också ett stort intresse från både biodlarnas och Nordbis håll att även Sävarådalen på sikt ska kunna fungera som renparningsområde.

Efter presentationen fördes gruppdiskussioner om hur vi kan förbättra förutsättningarna för biodling med nordiska bin i Sävarådalen – hur detta arbete kan se ut i praktiken och vilka resurser som behövs.

Läs minnesanteckningar från mötet

2017-04-04 Stamboken

Här hittar du Stamboken med beskrivnigar av de olika avelslinjer vi har tillgång till. 

 

2017-01-15 Styrelsemöte.

Lördag-söndag 14-15 januari träffas styrelsen i Sollentuna. Enda fysiska mötet vi har på året och en värdefull helg. Vi har diskuterat vingmätningsprogrammet, ekonomi, avelsarbete och var vi ska lägga fokus i Nordbiprojektet. 

2016-06-21 Nordbikonferens.

Den internationella föreningen för att bevara det vi kallar det nordiska biet, SICAMM, har en konferens den 20-23 oktober i Lunteren, Nederländerna. Det blir en hel del intressanta föredrag och tillfälle att träffa biodlare från andra länder. 

Anmälan görs via SICAMMs hemsida http://sicamm.org/NextConf.html

Välkomna.

2016-06-17 Minnesanteckningar
Läs fullständiga minnesanteckningar från drottningodlarmötet i Umeå
(se notis 2016-05-30 för sammanfattning).

2016-05-31 Nordbidekaler
Du vet väl om att du kan beställa Nordbidekaler som du kan märka upp din honung med? Ett ark med 24 dekaler kostar 25 kronor och de beställs hos ingvar.aridsson@telia.com

2016-05-30 Lokalt drottningodlarmöte
Den 17 maj hölls ett möte i Umeå för lokala drottningodlare. Vid mötet avhandlades bl a följande punkter:
Lämpligt avelsmaterial i år.
Vingmätningar. Nytt mätprogram / montering av vingar.
Drottningodlarutbildning. Per Ruth kommer att hålla en liten genomgång med nybörjare.
Drottningbeställningar /drottningpriser / redovisning. Blir det överskott kan det förmedlas till Ingvar Arvidsson.
Registerkort. Per Ruth visade det registerkort som finns och kan användas för dokumentation.
Läget i Tavelsjö / Sävar/ Hästliden / Ulterviksområdet / Holmön
Parningsplatser 2016. Förutom Holmön diskuterades möjligheten att para i Tavelsjö.
Apideor. Avstämning av  tillgång och behov.

bild
Lokala drottningodlare i Umeåtrakten. Foto: Claes Dahlgren

Läs fullständiga minnesanteckningar från mötet.

2016-05-30 Instruktion för montering av vingar för vingmätning 
Nu finns en enkel instruktion för hur man monterar vingar för vingmätning med Vingmell. Det är Sofie Ninnes, nyinvald i styrelsen, som gjort instruktionen. Läs mer.

 

2016-05-21 Skötselkort
Papper och penna är biodlarens bästa vän. Här är ett skötselkort med hjälp till bedömning av egenskaper som kan vara bra att ta hänsyn till när man väljer vilka drottningar man ska odla vidare på. HÄR hittar du skötselkortet!

 

2016-04-08 Möte om Varroabekämpning
Nordbiföreningen var tillsammans med de övriga rasföreningarna, Biodlingsföretagarna och SLU hos Biodlarna-SBR i Biodlarnas Hus i Skänninge för att prata ihop sig om ett kommande Varroaprojekt. Glädjande att alla olika parter ställer sig positiva till att arbeta för att hitta de svenska bin (läs individer) som är bäst på att hantera och bekämpa varroan för att kunna få fram bin med goda VSH (Varroa Sensitiv Hygiene) – egenskaper.  Vi är ju inte hjälpta av parningsstationer för ligustica med 100%-iga VSH drönargivare, men kunskapen och tekniken har vi absolut nytta av. Många områden med Nordiska bin är ju varroafritt, men risken för att odjuret sprider sig är ju stor.

 

2016-03-21  MÄT VINGAR med Vingmell!
Dags att börja träna på att mäta vingar. HÄR hittar du information om Vingmell, det enklare vingmätningsprogrammet som medlemmar i Nordbi får tllgång till Gratis!

Alf och Erik pratar Nordbi. Ingvar var förstås också där, men missades av fotografen Hanne

 

2016-03-11–13 Beecome i Malmö
Nordbi fanns med på Beecome i Malmö som hade 1400 besökare på lördagen. Intresset var stort och vi hoppas att fler medlemmar tillströmmar!

 

2016-03-10 Vingmell, nytt vingmätningsprogram
Sven Carlssons son Ante har gjort ett nytt vingmätningsprogram som är mycket användarvänligt och som fungerar oavsett vilket operativsystem du använder. Föreningen har köpt in detta program och medlemmar i föreningen Nordbi kan gratis få tillgång till programmet. Information om programmet och hur du får tag på det kommer länkas här inom kort.

 

2016-03-10 Presentatiom från NBBC
NBBC-2016 Lauri Ruottinen från Finland visade en presentation från Helsingforsmötet i januari. HÄR kan du se presentationen som trasslade lite

 

2016-01-10 Nordbi till Beecome
Föreningen Nordbi kommer finnas med på Beecome 11-13 mars i Malmö. Vi hoppas att många biodlare som vill veta mer om det nordiska biet. Kanske kan vi visa upp det nya programmet som underlättar vingmätning… Hoppas vi ses!

 

2016-01-03 Styrelsemöte på gång
Helgen 9-10 januari är det styrelsemöte. Sammanställning av föregående år och planering av konferensen i mars i Ånge. Årsmötet för föreningen Nordbi kommer ske den 5:e mars. Alla medlemmar är välkomna! Motioner skickas till Ingvar Arvidsson. Förslag om nya styrelseledamöter skickas till Erik Heedman.

 

2015-04-15 Nästa nummer av Nordbiaktuellt
Nästa kommer under de närmaste dagarna


2015-04-14 Ny webplats
Nu lanseras Nordbiföreningens nya webplats nordbi.se. Den gamla webplatsen nordbi.nu kommer att finnas kvar parallellt en tid med hänvisning till nya webplatsen


2015-03-26 Nordiska biet med på postens nya frimärken
Posten valde bin och pollinering som tema för nya frimärken i år. Ett av bina är Apis m. m.