NHP 2019/20

Detta projekt finansierades från Nationella Honungsprogrammet (NHP), som administreras av Jordbruksverket. Nordbiföreningen har haft bidrag från NHP under många år. Projekten löpte från 1 augusti till 31 juli nästkommande år. Nordiska Honungsprogrammet upphörde 2020.

Föreningen har haft bidrag från NHP under 2019/2020 med 100 000 kr för avelsarbete, som avelsdrottningar, vingmätningar mm.