Projekt

Föreningen nordbi har under många år haft projektmedel för sin verksamhet. Inledningsvis fick föreningen projektbidrag från Världsnaturfonden (WWF). Under senare år har föreningen sökt projketmedel från Nordiska Honungsprogrammen och Landbygdsprogrammen som båda administeras av Jordbruksverket och som löpt 2014 – 2020.

Från och med i år kommer en större del av projektmedel att kunna sökas från det nya Nationella programmet för biodlingssektorn (NPB). Stödet finns till för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Utöver detta stöd finns också Stöd för Lantraser där Nordbiföreningen har sökt och fått beviljat ett projekt som ersätter det avslutande LBP 2018/2020.

Nordbiföreningen står också i startgroparna för ytterligare två projketansökningar, en till Lantrasstödet och en till NPB via SBR.

Dessa EU-finansierade projekt är riggade så att beviljade medel kan bara rekvireras i efterskott mot redovisning av gjorda utlägg. Vid längre projekt kan man därför delredovisa och rekvirera medel flera gånger under projekttiden. Det är viktigt för att inte hamna i likviditetskris, då man måste lägga ut pengarna innan man kan rekvirera. Förskott beviljas normalt inte.

Här följer en kortade beskrivning av nu pågående projekt och de senaste avslutade projekten. De är listade i omvänd kronologisk ordning:

Lantras 2020-1067 (Pågående)

NHP 2019/2020 (Avslutat)

SBR 2019/2020 (Avslutat)

LBP 2018/2020 (Avslutat)