LBP 2018/2020

Nordbiföreningen hade projektmedel från Landsbygdsprogrammet (LBP) 2018/2020. Projektets budget var på 200 000 kr men en löptid från november 2018 – 30 juni 2020. Projektet är slutredovisat och alla beviljade medel har rekvirerats.

Projektmedlen har används för bl a för upprättande av stamboken, informationsinstaser, som tidningen Nordbiaktuellt (NBA), Nordbikonferenser (NBK), informationsbroschyren och styrelsen arbete.