Renparning

Parningstationerna utgör en viktig faktor i bevarandearbetet. Sedan 1984 har Lurö använts och vissa år också Djurö lite längre ut i Vänern. Detta för att kunna använda två drönarstammar parallellt.

I Umeåtrakten bedrevs länge populationsparning i en bigård, Ultervik, utanför Umeå med ett 30-tal av våra bästa samhällen. Detta för att bevara så mycket som möjligt av den genetiska bredden. Även i Tavelsjö, Hästliden och i genpoolen på Holmön bedrivs parningsverksamhet.  I Jämtland kan vi para inom nordbireservatet och i Värmland finns nu en rasparningsplats i Vitsand i Torsby kommun. Även i Sunne kommun finns nu ett renparningsområde liksom i  Medelpad, som ska kunna vara i bruk från och med 2020.

I Norrbotten finns ett renparningsområde i trakten av Råneå, som är under utvidgning. Härjedalen är nu ett rent nordbilandskap.

En annan viktig del i avelsarbetet är inseminering. Det är främst Ingvar Pettersson i Gustavsberg som inseminerar.