Ekonomi

Från och med 1991 och till och med 2003 har vi fått ekonomiskt stöd från WWF. Det har inneburit möjlighet för en kvartstid för projektledaren och subventioner av testdrottningar, inseminering, resor till Läsö, andra resor, möjlighet att ge ut NordBi-Aktuellt, DNA-analyser m m. Anslaget från WWF har ersatts från 2003 av medel från Nationella Programmet. Från Jordbruksverket erhåller projektet också stöd från Landsbygdsprogrammet. Dessa medel kan användas till kursverksamhet, rådgivning och till utgivningen av NordBi-Aktuellt samt kostnader för genpooler. Medlemsavgifter och privata gåvor är också viktiga.