Föreningen Nordbi

Det nordiska biet, Apis m. mellifera, är mörkt brunt till svart – en anpassning till ett nordligt klimat. En annan anpassning är den längre behåringen. Hårlängden på bakkroppen är dubbelt så lång som hos sydliga underarter av honungsbin. 

Vill du ge ekonomiskt stöd för verksamheten med att bevara och stärka vår ursprungliga och hotade typ av honungsbin som har utvecklats i samklang med vår flora och övriga pollinatörer – och därigenom bidra till den biologiska mångfalden – kan du betala in gåvor till bankgiro 5698-7548. Du kan också swisha till 123 374 9009. Glöm inte ange namn och att det är en gåva.

Föreningen NordBi får bidrag till sin verksamhet från Jordbruksverket genom landsbygdsprogrammets stöd till lantrasföreningar. Sveriges Biodlares Riksförbund bidrar till verksamheten genom att vi får ta del av det stöd som SBR får av Jordbruksverket för att fördela till biavelsorganisationernas parningsstationer och parningsplatser.