Historik

logobi

Nordbiprojektet

Projektet startade med stöd från WWF 1990 med Ingvar Arvidsson som projektledare. Uppgiften för projektet var att rädda det utrotningshotade nordiska biet Apis m. mellifera. För genomförandet organiserades en ledningsgrupp, som vid starten bestod av: Ulf Gröhn, Josef Stark, Gunnar Johansson, Ingvar Pettersson, Karl Drakenberg och Per Ruth.

Föreningen

År 1997 bildades Föreningen NordBi. Föreningens uppgift är, att med stöd från Sveriges biodlare tillsammans verka för att Projekt NordBi aktivt kan genomföra räddningsarbetet för vårt inhemska bi. Årsmöte hålls vartannat år i samband med nordbikonferensen.

En första grundläggande uppgift 1990 var, att inventera förekomsten av nordiska bin inom landet. Ett upprop gick ut till samtliga biodlarföreningar och svaren innehöll uppgifter på ca 150 personer som hade eller ansågs ha nordiska bin.

Bland de ca 100 proven som efter enkäten sändes in till projektet gjordes färgbedömning, mätningar av hårlängd och cubitalindex. Som grund för den fortsatta aveln valdes så ca 10 drottningar ut, ett antal som sedan växte för varje år. Projektet arbetar nu med ca 30 avelslinjer.