Bli medlem

Du är välkommen att bli medlem i Föreningen NordBi.  Från och med 2022 är avgiften till 300 kr/år och för dessa får du 2 nummer av NordBi-Aktuellt/år och inte minst: du stödjer arbetet med det nordiska biet. Dessutom har du möjlighet att vara med på Nordbikonferensen, som hålls vartannat år.

Avgiften sätter du in på Bankgiro 5698-7548. Du kan också swisha till 123 374 9009. Glöm inte att också skriva namn och adress och e-postadress. Ryms det inte med betalningen, skicka en e-post till info@nordbi.se med dina kontaktuppgifter och att du betalat medlemsavgift. 

Det går förstås också bra att sätta in en gåva på bg-numret om du vill stödja verksamheten mer.