Länkar

Nordens Arks (NA) är en ideell stiftelse med syfte att bevara utrotningshotade djur och biologisk mångfald. NA arbetar för att bevara det nordiska biet och många andra hotade inhemska arter. NA är medlem i Nordbiföreningen. Läs mer

Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) är Sveriges nationella biodlarorganisation

Norsk biröktelag är Norges nationella biodlingsorganisation.

Botaniska trädgården i Göteborg arbetar med Nordiska bin och har gjort några filmer om det Nordiska biet. Läs mer