Länkar

Nordens Arks (NA) är en ideell stiftelse med syfte att bevara utrotningshotade djur och biologisk mångfald. NA arbetar för att bevara det nordiska biet och många andra hotade inhemska arter. NA är medlem i Nordbiföreningen. Läs mer

Nordbi Dalarna har en egen webplats.

Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) är Sveriges nationella biodlarorganisation

Botaniska trädgården i Göteborg arbetar med Nordiska bin och har gjort några filmer om det Nordiska biet. Läs mer

Högskolan i Skövde arbetar med forskning kring bin. Läs mer.

Umeå Univeristet har en egen bigård. Läs mer.

Norsk biröktelag är Norges nationella biodlingsorganisation för nordiska bin.

Föreningen för brune bier är Danmarks nationella förening för nordiska bin.

Även i Finland finns en biodlarförening för Nordiska bin. Den finns ännu så länge bara finskspråking. Läs mer.

SICAMM är en internationell organsiation för det nordiska biet. Här finns bl a länkar till nationella organisationer i Europa för det nordiska biet. SICAMM ordnar även en internationell konferens för nordiska bin var annat år. Läs mer.