Avelsarbete

Det fanns i slutet av 1990-talet 500 – 800 bisamhällen, som vi visste tillräckligt om för att säga att de var rena nordiska. Nu beräknar vi antalet till 1 000-1 200. Hälften av dessa skulle klara två generationer friparning utan hybridisering.

Ett mål, som vi satt upp är att 2 000 av landets ca 80 000 samhällen ska  vara nordiska inom överskådlig tid. Vi skulle då ha en så bred bas, att inget omedelbart hot skulle finnas även om drottningodlingen och stationsparningen upphörde en tid. Runt 800-1000 drottningar paras årligen på genentiskt säkra platser som förhindrar korsparning med andra underarter.

För att skapa en större trygghet för det nordiska biet på sikt har vi börjat skapa frivilliga renparningsområden där inga andra underarter av honungsbin finns. Dessa områden kan samtidigt fungera som större eller mindre genpooler. I Värmland, Härjedalen, Medelpad, Västerbotten och Norrbotten finns renparningsområden med endast nordiska bin.  Särskilda säkra genpooler har bildats på bl a Holmön utanför Umeå.

Parningstationerna utgör en viktig faktor i bevarandearbetet. Sedan 1984 har Lurö, i Vänern, använts och vissa år också Djurö lite längre ut i Vänern. Detta för att kunna använda två drönarstammar parallellt.

Sedan några år tillbaka driver Nordens Ark också en parningsstation på Väderöarna på Västkusten. Man parar egna drottningar men bjuder även in andra drottningodlare att skicka drottningar för parning.

I Umeåtrakten bedrivs sedan länge populationsparning i en bigård, Ultervik, utanför Umeå, med ett 30-tal av våra bästa samhällen. Detta för att bevara så mycket som möjligt av den genetiska bredden. Även i Tavelsjö, Hästliden och vid genpoolen på Holmön bedrivs parningsverksamhet i mer eller mindre omfattning.  I Jämtland finns renparningsområden och i Värmland finns renparningsplats i Vitsand i Torsby kommun. Även i Sunne kommun finns nu ett renparningsområde liksom i Medelpad, som ska kunna vara i bruk från och med 2020. I Norrbotten finns också ett renparningsområde i trakten av Råneå, som är under utvidgning. Härjedalen är nu ett rent nordbilandskap.

En annan viktig del i avelsarbetet är inseminering. Det är främst Ingvar Pettersson i Gustavsberg som inseminerar.