Nordbireservat

Det fanns i slutet av nittiotalet 500 – 800 samhällen, som vi vet tillräckligt om för att säga att de är rena nordiska. Nu beräknar vi antalet till 1 000-1 200. Hälften av dessa skulle klara två generationer friparning utan hybridisering. Ett mål, som vi satt upp är att 2 000 av landets ca 80 000 samhällen ska  vara nordiska inom överskådlig tid. Vi skulle då ha en så bred bas, att inget omedelbart hot skulle finnas även om drottningodlingen och stationsparningen upphörde en tid. Runt 800-1000 drottningar paras på säkra platser årligen.

För att skapa en större trygghet för rasen på sikt har vi börjat skapa frivilliga renparningsområden, reservat, som samtidigt kan fungera som större eller mindre genpooler. 1998 bildades vårt första nordbireservat i norra Jämtland. I Värmland, Härjedalen, Medelpad, Västerbotten och Norrbotten finns renparningsområden med endast nordiska bin.  Särskilda genpooler har bildats på 2 öar:  Holmön utanför Umeå och på Utö i Stockholms skärgård.