Föreningen Nordbi

Picture3

Det nordiska biet, Apis m. mellifera, är mörkt brunt till svart – en anpassning till ett nordligt klimat. En annan anpassning är den längre behåringen. Hårlängden på bakkroppen är dubbelt så lång som hos sydliga biraser. 

Nordbiföreningen har fått ekonomiskt stöd från EU:s Jordbruksfond och Jordbruksverket från Nordiska Honungsprogrammet och Landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020. Idag har föreningen bidrag från Stödet för svenska lantraser och Nationella programmet för biodlingssektorn (NPB).

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg