Föreningen Nordbi

Picture3

Det nordiska biet, Apis m. mellifera, är mörkt brunt till svart – en anpassning till ett nordligt klimat. En annan anpassning är den längre behåringen. Hårlängden på bakkroppen är dubbelt så lång som hos sydliga biraser.

Nordbiföreningen får ekonomiskt stöd från EU:s Jordbruksfond och Jordbruksverket från Nordiska Honungsprogrammet och Landsbygdsprogrammet.

 

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg