Ekonomi

Medlemsavgifter, donationer, gåvor och bidrag är viktigt ekonomiskt stöd för föreningens verksamhet.

Föreningen Nordbi har under många år haft projektmedel för sin verksamhet. Inledningsvis fick föreningen projektbidrag från Världsnaturfonden (WWF). Under senare år har föreningen sökt projektmedel från Nationella Honungsprogrammet (NHP) och Landbygdsprogrammen (LBP) som båda administerats av Jordbruksverket och som löpt 2014 – 2020. Från och med 2021 kunde en större del av projektmedel sökas från det nya Nationella programmet för biodlingssektorn (NPB).

Från 2023 kommer föreningen att kunna söka medel från det nya EU-programperioden 2023-2028.

Pågående projekt

Beviljade anslag från Landsbygdsprogrammets stöd till Lantrasföreningar. Det är två projekt som beviljats. Medlen får användas för finansiering av trycksaker, digital publicering, kurser, konferens, möten, stambokföring, projektledning och redovisning, projektadministration mm.

Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) har under många år fått pengar från NHP för att ge bidrag till avelsföreningar för parningsstationer och parningsplatser. Nordbiföreningen har genom åren fått bidrag från SBR för driften av parningsstationerna på Lurö och Väderöarna samt för parningsplatserna på Kyrkogårdsskär och Holmön samt i Medelpad. Detta projekt väntas fortsätta under närmaste åren.

Tidigare projekt

Föreningen har haft finansiellt stöd från NHP under många år. NHP administrerades av Jordbruksverket och stöd söktes årligen. Föreningen har haft bidrag från NHP främst för avelsarbete, som avelsdrottningar, utrustning för drottningparning, vingmätningar mm.

Nordbiföreningen hade projektmedel från LBP. Projektmedlen har används för bl a för upprättande av stamboken, informationsinstaser, som tidningen Nordbiaktuellt (NBA), Nordbikonferenser, informationsbroschyren och för styrelsearbete.