Lantras 2020-1067

Detta projekt är beviljat med 182 000 kr av sökta 252 000 kr. Projektmedel kan användas för utgifter fr o m 13 januari 2020 fram till 30 juni 2022. Föreningen får själv avgöra vad som kan genomföras från den ursprungliga projektplanen då alla sökta medel inte beviljades.

Medlen får användas för finansiering av trycksaker, digital publicering, kurser, konferens, möten, genpool Holmön, Jämtlandsreservat, stambokföring, projektledning och redovisning.