Styrelsen

Styrelsen valdes vid årmötet 7 mars 2020 för kommande två år 2020-2021 fram till årsmötet 2022.

Ordförande och redaktör NBA – Robert Svensson

Sätervägen Torstorp
614 92 Söderköping
Tel: 076-135 76 00
E-post 

Vice ordförande och projektledare – Sven Nordström

Sveavägen 36 A
85356 Sundsvall
Tel: 073-2748025
E-post 

Sekreterare – Ann-Charlotte Berntsson

Tveten 5
457 43 Fjällbacka
Tel: 070-2618174
E-post

Kassör, medlemsregister och IT-support – Olle Nygren

Berguddsvägen 14
918 03 Holmön
Tel: 070-6636706
E-post

Ledamot – Natuschka Lee

Marmorvägen 12
907 42 Umeå
Tel: 070-3751213
E-post

Ledamot – Carl Ove Bertilsson

Torvalla By 325
831 92 Östersund
Tel: 070-6704606
E-post

Ledamot – Steffen Neuman

Vejejaur 2
93892 Mellanström
Tel: 070-2440840
E-post

Revisorer

Ordinarie

Åke Jonsson och Per Ruth

Ersättare

Sven Carlsson

Valberedning

Ordinarie

Jonas Svartkrut och Ingvar Arvidsson

Ersättare

Anders Berg

Resurspersoner

Invar Arvidsson, E-post

Per Ruth, E-post