Är det nordiska biet tillräckligt bra?

Är det nordiska biet ett tillräckligt bra bi för att bli intressant för svensk biodling i större omfattning i framtiden? Vi som är engagerade och arbetar med det nordiska biet tror naturligtvis det. Vi anser, att det är ett bi som är väl anpassat till vårt nordliga klimat och till våra dragförhållanden. Vinterförlusterna är små, foderåtgången är liten. Det flyger vid lägre temperatur än de sydliga raserna och anses vara oöverträffat på ljungdrag. Till tidigt rapsdrag är det däremot sämre anpassat. Det har en senare vårutveckling än det italienska biet men i maj och juni växer samhällena snabbt och har byggt upp starka samhällen till hallondraget.

Ingen biras har alla goda egenskaper. Diskussionen om den bästa birasen är inte särskilt intressant, men för att det nordiska biet ska kunna stå på egna ben måste det uppskattas tillräckligt. Det måste bli så kommersiellt intressant, att tillräckligt många biodlare vill satsa på det. Vi kan bara under en begränsad tid bedriva ett räddningsprojekt med stöd utifrån. Vad avelsarbetet kommer att resultera i de närmaste åren blir därför mycket viktigt för det nordiska biets framtid.

Läs mer om det nordiska biet!