Artiklar och länkar

På denna sida finns sammanfattningar av intressanta artiklar med länk för att ladda ner dessa som PDF från vårt mediabibliotek. Här kan också finnas beskrivningar av intressanta websidor eller webplatser med länkar till dessa.

Varroa i Västerbotten

Knappt tre decennier efter att varroa kom till Sverige har den också nått åtminstone begränsade områden i Umeå kommun och möjligtvis angränsande kommuner i Västerbotten. Enligt Eva Forsgren, föreståndare för referenslaboratoriet för bihälsa i Sverige, beror den långsamma spridningen över landet på de regler för flyttning av bisamhällen som vidtagits av Jordbruksverket. Det har därmed bara varit en tidsfråga när varroakvalstret skulle nå Västerbotten – just för att det omges av områden med varroakvalster både i söder och i norr (mot finska gränsen).

Fyndet av varrokvalstren i Västerbotten gjordes vid Umeå universitet den 15 oktober 2019 vid en sista rutinanalys innan invintringen av ett bisamhälle med nordiska bin, som hade flyttats i slutet på juli 2019 från Tavelsjö inom Umeå kommun till Umeå stad. Tidigare slumpmässiga tester av bisamhällen i Umeå omnejd under 2019 och under tidigare år hade inte visat indikationer på förekomst av varroakvalster. Det första varningstecknet kom dock under sommaren 2019 då vår bitillsyningsman Anders Berg upptäckte ett exemplar av ett varroakvalster i ett bisamhälle i Vännäs kommun.