Artiklar

På denna sida finns korta sammanfattningar av intressanta artiklar med länk för att ladda ner dessa som PDF från vårt mediabibliotek.

Slutrapport Interregprojektet Bistånd (2023-03-18)

Populärvetenskaplig rapport av Interregprjketet Bistånd som letts av Högskolan i Skövde med samarbete med bl a Nordbiföreningen och Nordens Ark.

Rädda honungsbiet (2021-12-30)

Här kommer en artikel om att rädda honungsbiet. Den har redan publicerats internationellt men i Sverige är Nordbiföreningen bland de första som får den.

Artikeln tar upp flera obekväma sammanhang men för binas skull är det viktigt att vi diskuterar dem och agerar därefter. Tillsammans kan vi göra skillnad för djuret vi bryr oss så mycket om!


Årsrapport från Norsk Brunbielag (2021-11-17)


Varroa i Västerbotten (2019-11-15)

Knappt tre decennier efter att varroa kom till Sverige har den också nått åtminstone begränsade områden i Umeå kommun och möjligtvis angränsande kommuner i Västerbotten. Enligt Eva Forsgren, föreståndare för referenslaboratoriet för bihälsa i Sverige, beror den långsamma spridningen över landet på de regler för flyttning av bisamhällen som vidtagits av Jordbruksverket. Fyndet av varrokvalstren i Västerbotten gjordes vid Umeå universitet den 15 oktober 2019 vid en sista rutinanalys innan invintringen av ett bisamhälle med nordiska bin.