NordBi på biets dag

Natuschka Lee från föreningen NordBi föreläser om det nordiska biet och pollinering för matproduktion på biets dag på Julita gård den 13 juli.

Mer information och program finns här: