Alla inlägg av Robert Svensson

Insändare i Dagens Nyheter

”Utan insekter kan vi inte leva. Sedan början av 1900-talet har det svenska och ursprungliga biet alltmer trängts undan. På 1980-talet var det nästan utrotat. Anledningen var att män­niskor utan vetenskaplig forskning i ryggen ändå importerat bin från andra länder och sydligare breddgrader i tron att dessa bin på många sätt skulle vara bättre.”

Läs mer här

Nordbikonferensen framflyttad

Nordbikonferensen 2022 är framflyttad. Med anledning av pandemin har styrelsen beslutat att flytta fram Nordbikonferensen till i höst. Detta gjordes innan myndigheterna tillkännagav att restriktionerna skulle hävas i februari.

Årsmötet kommer däremot genomföras den 13 mars kl 15.00 digitalt via Zoom. En ny kallelse om detta har gått ut till alla medlemmar.

Nytt datum för Nordbikonferensen är satt till helgen den 12-13 november. Mer information om konferensen kommer i nästa nummer av Nordbiaktuellt, här på hemsidan och på föreningens Facebook-sida.

Kvalster på gott och ont

Västerbotten nu varroa-zon 1
Det har nu gått ett år sedan det fruktade varroakvalstret Varroa destructor
upptäcktes i honungsbisamhällen i Västerbotten (Lee m fl 2019). Sedan dess har flera upptäckter av detta kvalster gjorts på olika orter i länet – ibland i förvånansvärt höga mängder. Detta bekräftar våra misstankar att varroakvalstret har funnits runt om i Västerbotten i minst ett par år, men att först år 2019 uppnådde de sådana mängder att de gick att detektera om man var observant nog.

Läs mer här