Kategoriarkiv: Om Nordbi.se

Ändring på webplatsen

Vi har nu gjort lite ändringar på webplatsen för att underlätta läsning och sökning.

Det gäller framför allt nyheter som nu finns på första sidan. I högerkanten finns länk till de fem senaste nyhetsnotiserna.

Där under finns alla nyhetsnotiser tillgängliga månadsvis i arkivet eller efter kategori. Inom parantes anges antal notiser för respektive månad/kategori.

Överst i högerkanten finns också länken till Föreningen Nordbi:s Facebooksida.

Detta innebär också att nyhetssidan försvunnit då alla nyheter finns tillgängliga direkt via första sidan.