Alla inlägg av olle@damina.se

Nya arbetssätt

Så här i Coronatider har styrelsen insett att vi måste försöka hitta nya sätt att arbeta. I går hade avelskommitten ett digitalt möte med mötesverktyget Zoom. Det fungerade alldeles utmärkt när vi väl kommit förbi några tekniska svårigheter med att ansluta sig till mötet. Det var ju helt ny teknik för flera i gruppen. Vi inser fördelarna och kommer inom två veckor ha nästa möte.

Ändring på webplatsen

Vi har nu gjort lite ändringar på webplatsen för att underlätta läsning och sökning.

Det gäller framför allt nyheter som nu finns på första sidan. I högerkanten finns länk till de fem senaste nyhetsnotiserna.

Där under finns alla nyhetsnotiser tillgängliga månadsvis i arkivet eller efter kategori. Inom parantes anges antal notiser för respektive månad/kategori.

Överst i högerkanten finns också länken till Föreningen Nordbi:s Facebooksida.

Detta innebär också att nyhetssidan försvunnit då alla nyheter finns tillgängliga direkt via första sidan.

Bidrag

Föreningen har under hösten kunnat rekvirera beviljat bidrag från Nationella Honungprogrammets (NHP) sista omgång för perioden 2019-08-01 — 2020-07-31 samt beviljat bidrag från Landsbygdsprogrammet (LBP) för perioden november 2018 – juni 2020 och från SBR för parningsstationer och parningsplatser för perioden 15 juli 2019 – 14 juli 2020.

Styrelsen har också sökt bidrag Lantrasprogemmet (som tar vid efter NHP). Denna ansökan är under handläggning vid Jordbruksverket. Ansökan från LBP avseende avel beviljades inte utan Jordbruksverket bestämde att SBR ska få ett större anslag och att rasföreningarna får söka medel från SBRs anslag. Hur detta ska ske är dock inte klarlagt än. Det förefaller råda stor förvirring kring hur detta ska genomföras.

På grund av Coronapandemin har styrelsen inte kunnat ha något styrelsemöte än. Löpande arbete har avhandlats via telefon och e-post.

Rapport från Nordbikonferensen

Deltagare samlade i konferenslokalen

Årets konferens den 7-8 mars på hotell Mittlandia i Ånge samlade ett 40-tal engagerade deltagare som under 2 dagar fick ta del av många intressanta och givande föredrag från såväl erfarna biodlare som forskare med inriktning på att studera olika frågor om bina och deras liv och miljö. Under dag 1 fick vi rapporter från olika Nordbiområden i Sverige från Arvidsjaur i norr till Bohuslän och Östergötland i söder. Sen fick vi en rapport om läget i Finland. Efter alla rapporter följde Nordbiföreningens årsmöte. Flera styrelseledamöter avgick i år och den nya styrelsen består av Robert Svensson, ordförande, Sven Nordström, Vice ordförande, Ann-Charlotte Berntsson, sekreterare, Olle Nygren, kassör, samt ledamöterna Natuschka Lee, Carl-Ove Bertilsson och Steffen Neumann.

Gemensam middag

Det fanns också gott om tid för social samvaro med livliga diskussioner och utbyte av erfarenheter i pauser mellan de olika föredragen. God mat och dryck serverades till alla måltider. Till konferensmiddagen serverades en Toast Skagen och till huvudrätt en utsökt bit oxfilé. Nordbiprojektet firade 30-årsjubileum i år och avgående ordförande Ingvar Arvidsson berättade initierat om hur verkasamheten utvecklats under dessa 30 år.

Lars Nolberger berättar om hur man bereder bibröd

Dag två berättade Carl Ove och Bogda Bertilsson om utveckling av Jämtlandsprojektet i Östersundstrakten. Vi fick också flera föredrag om olika forskningsprojekt som pågår. Bland annat det projekt som inviterades av Nordbiföreningen vid förra konferensen. Det var Niclas Norrström från Skövde högskola som berättade om syftet och målet med projektet. Natuschka Lee berättade om den forskning och de informationsinsatser kring bin och pollinerande insekter som bedrivs vid Umeå Universitet. Lars Nolberger berättade om bibröd och hur det ska beredas.

Läs minnesanteckningar från konferensen (PDF som öppnas i nytt fönster)