Alla inlägg av olle@damina.se

Kommande aktiviteter

26-28 april 2024: Umeå ortens biodlarförening och Norrlands entomologiska förening ställer ut på Trädgårdsmässan Nolia i Umeå och  informerar om nordiska bin och andra norrländska insekter.
Nolia Trädgård (noliatradgard.se)

18 maj 2024: Information om det nordiska biet och biodling på trädgårdsfesten hos Uppsala linneanska trädgårdar. Websida – som dock just nu håller på att uppdateras
Evenemang – Uppsala linneanska trädgårdar – Uppsala universitet (uu.se)

18 maj 2024: Jonatan Othén föreläser om Nordiska bin för BRF i Tierp.

Styrelsemöte

Intensiva diskussioner

En gång om året har Nordbiföreningen ett styrelsemöte då vi träffas fysiskt på plats. Traditionsenligt har det varit i Sollentuna på hotell Scandic Star. Så även denna helg.

Bland många frågor på dagordningen diskuterade vi bl a de pågående projekten, ekonomi, årsmöte och konferensen, stamboken och Nordbi Aktuellt.

Vi planerar att bli mer aktiva här på webplatsen, men även i vår Facebookgrupp.