Kategoriarkiv: Styrelsen

Styrelsemöte

Intensiva diskussioner

En gång om året har Nordbiföreningen ett styrelsemöte då vi träffas fysiskt på plats. Traditionsenligt har det varit i Sollentuna på hotell Scandic Star. Så även denna helg.

Bland många frågor på dagordningen diskuterade vi bl a de pågående projekten, ekonomi, årsmöte och konferensen, stamboken och Nordbi Aktuellt.

Vi planerar att bli mer aktiva här på webplatsen, men även i vår Facebookgrupp.

Rapport från styrelsemöte 2021-11-20–21

Helgen 20-21 november 2021 hade föreningen styrelsemötet på plats tillsammans i Scandic Star hotell i Sollentuna. Det var det första fysiska mötet sedan Nordbikonferensen i mars 2020.

Vid detta mötet inleddes planeringen av den kommande Nordbikonferensen som kommer att hållas 2022-03-11–13. Vidare diskuterades projektansökningar för stöd från Jordbruksverket och hur webplatsen ska utvecklas och bli mer levande.

Mer information om både konferensen och webplatsen kommer löpande här på webplatsen och på föreningens Facebook-sida.

Nya arbetssätt

Så här i Coronatider har styrelsen insett att vi måste försöka hitta nya sätt att arbeta. I går hade avelskommitten ett digitalt möte med mötesverktyget Zoom. Det fungerade alldeles utmärkt när vi väl kommit förbi några tekniska svårigheter med att ansluta sig till mötet. Det var ju helt ny teknik för flera i gruppen. Vi inser fördelarna och kommer inom två veckor ha nästa möte.

Styrelsemöte

Nu denna helg 23-24 November är det styrelsemöte i Sollentuna. Sammanställning av föregående år och planering av konferensen i mars i Ånge. Årsmötet för föreningen Nordbi kommer hållas under konferensen i Ånge . Alla medlemmar är välkomna! Motioner skickas till Ingvar Arvidsson. Förslag om nya styrelseledamöter skickas till Per Thunman eller Gunnar Jonsson.

Årsmöte

Nya styrelsen
Nya styrelsen

Den 3 mars hade Föreningen NordBi sitt årsmöte på hotell Mittlandia i Ånge. Där valdes den styrelse som ses på bilden, från vänster: Robert Svensson (ny), Hanne Uddling, Sofia Ninnes, Mike Ninnes (suppleant, ny), Per Ruth, Ingvar Arvidsson, Olle Nygren och Sven Nordström (ny). Saknas på bilden: Patrik Berg.

Styrelsemöte

Lördag-söndag 9-10 februari träffades styrelsen i Sollentuna. Det är det enda fysiska mötet styrelsen har under året. Det är därför en viktig och värdefull helg. Vi har diskuterat bl a verksamheten i de olika nordbiområdena, genpooler, parningsstation och parningsplatser och -områden, Nordbi-Aktuellt, webplats och information, föreningens organisation, ekonomi, avelsarbete och var vi ska lägga fokus i Nordbiprojektet. 

Styrelsemöte

Lördag-söndag 14-15 januari träffades styrelsen i Sollentuna. Det är det enda fysiska mötet vi har på året och en värdefull helg. Vi har diskuterat vingmätningsprogrammet, ekonomi, avelsarbete och var vi ska lägga fokus i Nordbiprojektet. 

Styrelsemöte på gång

Helgen 9-10 januari är det styrelsemöte. Sammanställning av föregående år och planering av konferensen i mars i Ånge. Årsmötet för föreningen Nordbi kommer ske den 5:e mars. Alla medlemmar är välkomna! Motioner skickas till Ingvar Arvidsson. Förslag om nya styrelseledamöter skickas till Erik Heedman.