Styrelsemöte

Nu denna helg 23-24 November är det styrelsemöte i Sollentuna. Sammanställning av föregående år och planering av konferensen i mars i Ånge. Årsmötet för föreningen Nordbi kommer hållas under konferensen i Ånge . Alla medlemmar är välkomna! Motioner skickas till Ingvar Arvidsson. Förslag om nya styrelseledamöter skickas till Per Thunman eller Gunnar Jonsson.