Styrelsemöte

Intensiva diskussioner

En gång om året har Nordbiföreningen ett styrelsemöte då vi träffas fysiskt på plats. Traditionsenligt har det varit i Sollentuna på hotell Scandic Star. Så även denna helg.

Bland många frågor på dagordningen diskuterade vi bl a de pågående projekten, ekonomi, årsmöte och konferensen, stamboken och Nordbi Aktuellt.

Vi planerar att bli mer aktiva här på webplatsen, men även i vår Facebookgrupp.