Insändare i Dagens Nyheter

”Utan insekter kan vi inte leva. Sedan början av 1900-talet har det svenska och ursprungliga biet alltmer trängts undan. På 1980-talet var det nästan utrotat. Anledningen var att män­niskor utan vetenskaplig forskning i ryggen ändå importerat bin från andra länder och sydligare breddgrader i tron att dessa bin på många sätt skulle vara bättre.”

Läs mer här