Styrelsemöte

Lördag-söndag 9-10 februari träffades styrelsen i Sollentuna. Det är det enda fysiska mötet styrelsen har under året. Det är därför en viktig och värdefull helg. Vi har diskuterat bl a verksamheten i de olika nordbiområdena, genpooler, parningsstation och parningsplatser och -områden, Nordbi-Aktuellt, webplats och information, föreningens organisation, ekonomi, avelsarbete och var vi ska lägga fokus i Nordbiprojektet.