Kategoriarkiv: Drottningodling

Nya arbetssätt

Så här i Coronatider har styrelsen insett att vi måste försöka hitta nya sätt att arbeta. I går hade avelskommitten ett digitalt möte med mötesverktyget Zoom. Det fungerade alldeles utmärkt när vi väl kommit förbi några tekniska svårigheter med att ansluta sig till mötet. Det var ju helt ny teknik för flera i gruppen. Vi inser fördelarna och kommer inom två veckor ha nästa möte.

Lokalt drottningodlarmöte

Den 17 maj hölls ett möte i Umeå för lokala drottningodlare. Vid mötet avhandlades bl a följande punkter:
Lämpligt avelsmaterial i år.
Vingmätningar. Nytt mätprogram / montering av vingar.
Drottningodlarutbildning. Per Ruth kommer att hålla en liten genomgång med nybörjare.
Drottningbeställningar /drottningpriser / redovisning. Blir det överskott kan det förmedlas till Ingvar Arvidsson.
Registerkort. Per Ruth visade det registerkort som finns och kan användas för dokumentation.
Läget i Tavelsjö / Sävar/ Hästliden / Ulterviksområdet / Holmön
Parningsplatser 2016. Förutom Holmön diskuterades möjligheten att para i Tavelsjö.
Apideor. Avstämning av  tillgång och behov.

Lokala drottningodlare i Umeåtrakten. Foto: Claes Dahlgren

Läs fullständiga minnesanteckningar från mötet.