Lokalt drottningodlarmöte

Den 17 maj hölls ett möte i Umeå för lokala drottningodlare. Vid mötet avhandlades bl a följande punkter:
Lämpligt avelsmaterial i år.
Vingmätningar. Nytt mätprogram / montering av vingar.
Drottningodlarutbildning. Per Ruth kommer att hålla en liten genomgång med nybörjare.
Drottningbeställningar /drottningpriser / redovisning. Blir det överskott kan det förmedlas till Ingvar Arvidsson.
Registerkort. Per Ruth visade det registerkort som finns och kan användas för dokumentation.
Läget i Tavelsjö / Sävar/ Hästliden / Ulterviksområdet / Holmön
Parningsplatser 2016. Förutom Holmön diskuterades möjligheten att para i Tavelsjö.
Apideor. Avstämning av  tillgång och behov.

Lokala drottningodlare i Umeåtrakten. Foto: Claes Dahlgren

Läs fullständiga minnesanteckningar från mötet.