Instruktion för montering av vingar för vingmätning

Nu finns en enkel instruktion för hur man monterar vingar för vingmätning med Vingmell. Det är Sofie Ninnes, nyinvald i styrelsen, som gjort instruktionen. Läs mer.