Kategoriarkiv: Konferenser mm

Kommande aktiviteter

26-28 april 2024: Umeå ortens biodlarförening och Norrlands entomologiska förening ställer ut på Trädgårdsmässan Nolia i Umeå och  informerar om nordiska bin och andra norrländska insekter.
Nolia Trädgård (noliatradgard.se)

18 maj 2024: Information om det nordiska biet och biodling på trädgårdsfesten hos Uppsala linneanska trädgårdar. Websida – som dock just nu håller på att uppdateras
Evenemang – Uppsala linneanska trädgårdar – Uppsala universitet (uu.se)

18 maj 2024: Jonatan Othén föreläser om Nordiska bin för BRF i Tierp.

Rapport från styrelsemöte 2021-11-20–21

Helgen 20-21 november 2021 hade föreningen styrelsemötet på plats tillsammans i Scandic Star hotell i Sollentuna. Det var det första fysiska mötet sedan Nordbikonferensen i mars 2020.

Vid detta mötet inleddes planeringen av den kommande Nordbikonferensen som kommer att hållas 2022-03-11–13. Vidare diskuterades projektansökningar för stöd från Jordbruksverket och hur webplatsen ska utvecklas och bli mer levande.

Mer information om både konferensen och webplatsen kommer löpande här på webplatsen och på föreningens Facebook-sida.