Styrelsemöte

Lördag-söndag 14-15 januari träffades styrelsen i Sollentuna. Det är det enda fysiska mötet vi har på året och en värdefull helg. Vi har diskuterat vingmätningsprogrammet, ekonomi, avelsarbete och var vi ska lägga fokus i Nordbiprojektet.