Kategoriarkiv: Projekt

Bidrag

Föreningen har under hösten kunnat rekvirera beviljat bidrag från Nationella Honungprogrammets (NHP) sista omgång för perioden 2019-08-01 — 2020-07-31 samt beviljat bidrag från Landsbygdsprogrammet (LBP) för perioden november 2018 – juni 2020 och från SBR för parningsstationer och parningsplatser för perioden 15 juli 2019 – 14 juli 2020.

Styrelsen har också sökt bidrag Lantrasprogemmet (som tar vid efter NHP). Denna ansökan är under handläggning vid Jordbruksverket. Ansökan från LBP avseende avel beviljades inte utan Jordbruksverket bestämde att SBR ska få ett större anslag och att rasföreningarna får söka medel från SBRs anslag. Hur detta ska ske är dock inte klarlagt än. Det förefaller råda stor förvirring kring hur detta ska genomföras.

På grund av Coronapandemin har styrelsen inte kunnat ha något styrelsemöte än. Löpande arbete har avhandlats via telefon och e-post.