Nordbikonferensen framflyttad

Nordbikonferensen 2022 är framflyttad. Med anledning av pandemin har styrelsen beslutat att flytta fram Nordbikonferensen till i höst. Detta gjordes innan myndigheterna tillkännagav att restriktionerna skulle hävas i februari.

Årsmötet kommer däremot genomföras den 13 mars kl 15.00 digitalt via Zoom. En ny kallelse om detta har gått ut till alla medlemmar.

Nytt datum för Nordbikonferensen är satt till helgen den 12-13 november. Mer information om konferensen kommer i nästa nummer av Nordbiaktuellt, här på hemsidan och på föreningens Facebook-sida.