Nordbiföreningen

Picture3

Det nordiska biet, Apis m. mellifera, är mörkt brunt till svart – en anpassning till ett nordligt klimat. En annan anpassning är den längre behåringen. Hårlängden på bakkroppen är dubbelt så lång som hos sydliga biraser.

Nu är det dags att anmäla sig till NordBikonferensen i Ånge 3-4 mars. HÄR är programmet!

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg