Nordbikonferenser

Nordbikonferensen 2018

HÄR kan man se programmet från årets konferens. En del presentationer hittar du i det dokumentet också.

HÄR hittar du minnesanteckningar från konferensen.

Nordbikonferensen

Nordbikonferensen 2016 hölls 5-6 mars i Mittlandia, Ånge. Nästa konferens blir  2018 i Ånge!

Nordbikonferensen 2018:

Vartannat år möts vi till en viktig konferens där verksamheten redovisas och framtiden planeras. Många intressanta föredrag lovar vi och mycket trevlig social samvaro. Den beror ju främst på er som kommer, förstås, men hittills har varje konferens känts både intres- sant, viktig och festlig. Vi kommer liksom 2016 att träffas på

Hotell Mittlandia i Ånge den 3-4 mars. Vi möts också för att hålla vårt ÅRSMÖTE som kommer att hållas på lördagen kl 17. Detta är en kallelse till samtliga medlemmar!

HÄR kan du läsa hela programmet!

Anmälan till ingvar.arvidsson@telia.com

Mycket välkomna!

Kommentarerna efter årets konferens var mycket positiva: ”Intressant”, ”Bra innehåll”, ”Bra blandning”. Önskemål om mindre teknikstrul och mer praktiskt inriktade föreläsningar framkom också. Men som någon skrev: ”Allt var plus, från samvaro till föreläsningar”.

Så här såg  Programmet! ut 2016

 

 

Ett forum för information är den Nordbikonferens vi håller med 2 års mellanrum. Nordbikonferensen var 2012 och 2014 på Ålsta folkhögskola i Fränsta väster om Sundsvall.

.

Dessa konferenser har blivit en viktig mötesplats för att träffas, diskutera och föra projektet framåt. Vi har som regel deltagande också från Norge, Danmark och Finland på dessa möten.

Ett utmärkt tillfälle att träffa andra nordbiodlare, lära sig något nytt och kanske lära ut något viktigt. Dessutom att ha trevligt.