Nordbikonferenser

Nordbikonferensen

Nordbikonferensen 2016 hölls 5-6 mars i Mittlandia, Ånge. Nästa konferens blir enligt planen 2018. Kanske kommer vi tillbaka till Ånge!

Kommentarerna efter årets konferens var mycket positiva: ”Intressant”, ”Bra innehåll”, ”Bra blandning”. Önskemål om mindre teknikstrul och mer praktiskt inriktade föreläsningar framkom också. Men som någon skrev: ”Allt var plus, från samvaro till föreläsningar”.

Så här såg  Programmet! ut.

Föreningen NordBis årsmöte kommer hållas 5 mars kl 17. Alla ni 550 medlemmar hälsas välkomna! Motioner skickas till Ingvar Arvidsson. Förslag om nya styrelseledamöter skickas till Erik Heedman.

 

Ett forum för information är den Nordbikonferens vi håller med 2 års mellanrum. Nordbikonferensen var 2012 och 2014 på Ålsta folkhögskola i Fränsta väster om Sundsvall.

.

Dessa konferenser har blivit en viktig mötesplats för att träffas, diskutera och föra projektet framåt. Vi har som regel deltagande också från Norge, Danmark och Finland på dessa möten.

Ett utmärkt tillfälle att träffa andra nordbiodlare, lära sig något nytt och kanske lära ut något viktigt. Dessutom att ha trevligt.