Nordbikonferenser

Nordbikonferensen

Vartannat år möts vi till en viktig konferens där verksamheten redovisas och framtiden planeras. Konferenserna ger många intressanta föredrag och mycket trevlig social samvaro. Den beror ju främst på er som kommer, förstås, men hittills har varje konferens känts både intressant, viktig och festlig.

Dessa konferenser har blivit en viktig mötesplats för att träffas, diskutera och föra projektet framåt. Vi har som regel deltagande också från Norge, Danmark och Finland på dessa möten. Ett utmärkt tillfälle att träffa andra nordbiodlare, lära sig något nytt och kanske lära ut något viktigt. Dessutom att ha trevligt.

Nordbikonferensen 2022

Nordbikonferensen 2022 är framflyttad. Med anledning av pandemin har styrelsen beslutat att flytta fram Nordbikonferensen till mars 2023.

Årsmötet 2022 genomfördes däremot den 13 mars kl 15.00 digitalt via Zoom.

Nytt datum för Nordbikonferensen är satt till helgen den 18-19 mars 2023. Mer information om konferensen kommer i nästa nummer av Nordbiaktuellt, här på hemsidan och på föreningens Facebook-sida. Programmet kan laddas ner här (PDF som öppnas i nytt fönster)

Nordbikonferensen 2020

Vi träffades 7-8 mars 2020 på Hotell Mittlandia i Ånge. Årsmötet för Föreningen Nordbi hölls den 7 mars kl 17.00.
Programmet för konferensen hittar du R.
Läs minnesanteckningar:

Nordbikonferensen 2018

HÄR kan man se programmet från årets konferens. En del presentationer hittar du i det dokumentet också.

HÄR hittar du minnesanteckningar från konferensen.

Nordbikonferensen 2016

Kommentarerna efter årets konferens var mycket positiva: ”Intressant”, ”Bra innehåll”, ”Bra blandning”. Önskemål om mindre teknikstrul och mer praktiskt inriktade föreläsningar framkom också. Men som någon skrev: ”Allt var plus, från samvaro till föreläsningar”.

Nordbikonferensen 2014 och 2012

Ett forum för information är den Nordbikonferens vi håller med 2 års mellanrum. Nordbikonferensen var 2012 och 2014 på Ålsta folkhögskola i Fränsta väster om Sundsvall.