Biodlarmöte i Sävarådalen

Den 23 maj 2017 hölls ett biodlarmöte för biodlare i Sävarådalen med Nordiska bin. Sävarådalen ligger strax norr om Umeå. Närmare 30 biodlare och intresserade samlades vid hembygdsgården i Sävar för att lära mer om det Nordiska biet och hur man kan förbättra förutsättningarna att skapa ett område i Sävarådalen med bara Nordiska bin. Sävarådalen är Sävaråns dalgång från Stor Sävarträsk i väster och ut till havet i Skeppsvik ca 2 mil norr om Umeå.

Diskussion i grupper. Foto: Sofie Ninnes
Diskussion i grupper. Foto: Sofie Ninnes

Per Ruth, som länge varit en av de drivande krafterna i arbetet med nordiska bin i Väster-botten, började med att berätta om det nordiska biets ursprung och historia i Sverige samt Föreningen Nordbis arbete med att bevara det inhemska nordiska biet. I Umeå området odlas nordiska bin ’norr om Umeälven’, upp längs Vindelälven, i Tavelsjö, i Sävarådalen och på Holmön. Holmön fungerar numera som en genpool för nordiska bin och används som parningsplats i drottningodlingen. Det finns också ett stort intresse från både biodlarnas och Nordbis håll att även Sävarådalen på sikt ska kunna fungera som renparningsområde.

Efter presentationen fördes gruppdiskussioner om hur vi kan förbättra förutsättningarna för biodling med nordiska bin i Sävarådalen – hur detta arbete kan se ut i praktiken och vilka resurser som behövs.

Läs minnesanteckningar från mötet