Uppdateringar av webplatsen

Nu har det skett en hel del uppdateraingar på webplatsen. Äldre inaktuellt material har plockats bort och nytt aktuellt material har tillkommit. Sidstrukturen och också ändrats något. Målsättningen är nu att det ska hända något på webplatsen varje vecka.