Kategoriarkiv: Varroa

Kvalster på gott och ont

Västerbotten nu varroa-zon 1
Det har nu gått ett år sedan det fruktade varroakvalstret Varroa destructor
upptäcktes i honungsbisamhällen i Västerbotten (Lee m fl 2019). Sedan dess har flera upptäckter av detta kvalster gjorts på olika orter i länet – ibland i förvånansvärt höga mängder. Detta bekräftar våra misstankar att varroakvalstret har funnits runt om i Västerbotten i minst ett par år, men att först år 2019 uppnådde de sådana mängder att de gick att detektera om man var observant nog.

Läs mer här

Möte om Varroabekämpning.

Nordbiföreningen var tillsammans med de övriga rasföreningarna, Biodlingsföretagarna och SLU hos Biodlarna-SBR i Biodlarnas Hus i Skänninge för att prata ihop sig om ett kommande Varroaprojekt. Glädjande att alla olika parter ställer sig positiva till att arbeta för att hitta de svenska bin (läs individer) som är bäst på att hantera och bekämpa varroan för att kunna få fram bin med goda VSH (Varroa Sensitiv Hygiene) – egenskaper.  Vi är ju inte hjälpta av parningsstationer för ligustica med 100%-iga VSH drönargivare, men kunskapen och tekniken har vi absolut nytta av. Många områden med Nordiska bin är ju varroafritt, men risken för att odjuret sprider sig är ju stor.